Hem

Vatten

en dyrbar resurs som spolas bort helt i onödan

Lösningen - sparar vatten och liv

Zeonda har utvecklar en serie blandare som möjliggör ständig cirkulation av både kallt och varmt vatten. Effekten är slående:

  • Hållbarhet. Ingen spolning behövs längre, och Legionella kan inte växa till. Vattenbesparingen är signifikant!
  • Patientfokus. Att bli inlagd på sjukhus ska inte medföra risk att blir sjuk i Legionärssjuka.
  • Driftekonomi. Livslängden på rörsystemen blir mycet bättre, eftersom man inte längre behöver chock-klorera ledningarna i jakten på bakterietillväxt.. 
  • Bekvämlighet. Och dessutom får man direkt önskad temperatur när man öppnar kranen. 

Problemet - som kostar vatten och liv

Varje vecka spolar svenska sjukhus, äldreboenden och hotell bort hetvatten - för att försöka undvika en hälsokatastrof. 

Och det hjälper inte. 

Anledningen är rädslan för Legionella, en bakterie som orsakar legionärssjuka om den andas in och får fotfäste i våra lungor. Legionella finna naturligt i allt vatten, men växer som bäst till i ledningar med stillstående, rumstempererat vatten. 

Idag spolas alla kranar fortlöpande, för att försöka minskarisken att Legionella kan växa till i kranar som inte öppnats på ett tag. En ineffektiv metod - svenska sjukhus,äldreboenden och andra offentliga rum har ständiga utbrott av Legionella. 

Urklipp från SVT, 2019-08-07

Exempel från ett av landets största sjukhus:
Hur mycket vatten spolas bort?

HÅLLBARHET SOM MÄRKS

Zeondas produkter bidrar aktivt till förbättrad miljö, hållbara system och en förbättrad livskvalitet. De dyrbart vatten genom att du slipper spola dina ledningar för att minska risken för Legionella-utbrott, det ständigt cirkulerande vattnet håller energikontrollen kontinuerligt jämn, dina vattenledningar håller längre när du slipper chockklorera dinasystem - och du slipper spola i kranen för att få rätt temperatur (den är rätt direkt).

LEGIONELLA ÄR VANLIGARE
ÄN DU TROR

Legionsärssjuka  är en infektionssjukdom som liknar lunginflammation, men som är betydligt farligare. Den orsakas av bakterien Legionella, som finns naturligt i vårt dricksvatten. 

Varje år dör ca 100 personer i Sverige och upp mot 5000 i europa. Om vattnet i våra hus blir stående ett tag, kan bakterien växa till. När du öppnar en kran eller en dusch senare, sprids den som aerosol och du riskerar att infekteras vid inandning.

Hur mycket vatten spolas bort på våra sjukhus?

Hur mycket vatten spolas bort på ert hotell?

Hur mycket vatten spolas bort på ett äldreboende?

Hur mycket vatten spolas bort i offentliga rum?

Hållbar hushållning med vatten

+

Förlängd livslängd på ledningssystem

=

God hållbar ekonomi, bra hälsa och bekvämlighet till 100%.

Zeondas grundpelare

Zeonda baserar sin produktutveckling på fyra hörnpelare:


Hållbarhet 

Med våra produkter spar samhället dyrbart vatten, eftersom det inte behöver spolas bort i onödan när det finns tekniska lösningar som löser problemet. 

Patientsäkerhet

Att ingen ska behöva drabbas av dödlig Legionnärssjuka på sjukhus eller äldreboenden, ser vi som en patientsäkerhetfråga.

Driftekonomi

Den som använder Zeondas cirkulationssystem, slipper spola bort vatten, slipper ha anställd personal för att spola i kranar och har ett vattenledningssystem som håller mycket längre än idag (eftersom ni inte behöver klorera det som idag). 

Bekvämlighet

Hur ofta spolar inte du i kranen ett tag för att få fräscht, kallt vatten? Eller behöverspola ett bra tag för att få varmt vatten? Med Zeondas cirkulerande vattenfår diekt rätt temperatur när du öppnar kranen. 

Zeondas produkter utvecklas för att uppnå följande globala mål: 

Copyright Zeonda 2020 @ All rights reserved