Driftekonomi

DRIFTEKONOMI

Du spar pengar genom att låta dina system hålla längre.

Zeondas patenterade blandare medför att ledningssystemen inte behöver kloreras och hetvattenspolas för att reducera risk för Legionellainfektion. Besparingen är enorm, både mätt i liter vatten och i kronor (kloreringen förkortar systemets livslängd avsevärt).


Se kalkylen nedan, framtagen som referens vid uppförandet av Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Merkostnaden för installationen är marginell, medan besparingen är klart signifikant. 

Zeondas produkter utvecklas för att uppnå följande globala mål: 

Copyright Zeonda 2020 @ All rights reserved