Hållbarhet

Hållbarhet - en hjärtesak

Hållbarhet kan betyda mycket. För oss på Zeonda betyder det att möjliggöra tillgång på rent vatten över lång tid och att skapa miljöer som kommer att fungera längre än de gör idag. 

Målen vi siktar mot

I dag rengörs våra vattenledningar med klorerade medel och starka rengöringsmedel. Vi kan undvika det genom att minska uppkomsten av biologisk tillväxt i våra vattenledningar. 

Ingen ska behöva riskera livet genom att öppna en vattenkran som ingen använt på några dagar. Men så är det idag. OM Legionella och andra bakterier fått tillfälle att växa till, kommer de ut i farliga mängder när kranen väl öppnas. Vi andas in aerosolen och riskerar stora hälsoproblem. 

Med Zeondas produkter kan stora volymer vatten sparas och slippa spolas bort till ingen nytta. Den klorering som används idag medför att urlakade rester följer med i spolvattent och förorenar vatten i naturen.

Vatten är en naturresurs som vi redan vet att vi måste hushålla med. Genom att slippa spola bort vatten i onödan hushåller Zeondas kunder effektivt med den begränsade naturresursen. 

Legionella sprids inte från människa till människa, utan genom vår infrastruktur. Vikan undvika det genom att reducera möjligheterna för bakterier som Legionella att växa till sjukdomsalstrande populationsstorlekar i våra vattenledningar. 

Genom att slippa spola bort stora volymer vatten i försöken att undkomma farliga bakterier, spar vi stora mängder vatten som kan användas bättre. 

Med säkra byggnader menar vi sådana som inte riskerar att göra oss för att de inte använts på en vecka. 

VVS-marknaden präglas av några få leverantörers dominans över leverantörsled och installationer. Med incitamentsprogam styrs alla led och motverkar införande av mer nytänkande och hållbara lösningar. Genom att använda Zeondas produkter gynnas hållbarhet och marknadsutveckling. 

Zeondas produkter utvecklas för att uppnå följande globala mål: 

Copyright Zeonda 2020 @ All rights reserved