Patientsäkerhet

PATIENTSÄKERHET

Skydd mot Legionella
för riskgrupper

Legionärssjuka är en dödlig sjukdom som orsakas av under-måliga vattenledningssystem. 

INNEHÅLL

Legionella är namnet på bakterien och Legionärssjuka sjukdomen som inträffar när man infekteras av bakterien.

Här nedan kan du hitta information om båda bakterien och sjukdomen, samlat från ett flertal kända källor.

BOVERKET om Legionella

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorts sjukdomar: legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtkom är influensaliknande.

Namnet legionella kommer från att ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet av juli 1977 i Philadelphia, där 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 stycken dog. Ingen visste då vad som hade orsakat sjukdomen, men när bakterien identifierats gavs den namnet Legionella pneumophila (den som älskar lungor). Sedan dess har man identifierat åtminstone 50 arter av legionella.

Läs mer på Boverkets hemsida

WIKIPEDIA 

om bakterien


Legionella är ett släkte av gramnegativa bakterier i familjen Legionellaceae. Flera legionellaarter kan orsaka legionärssjukan och pontiacfeber. Den vanligaste arten är Legionella pneumophila.

Sveriges största legionellautbrott genom tiderna inträffade i köpcentret Punkt, i Västerås 1979. Bakterien hade då letat sig in i ett kyltorn på husets tak och sedan spridits med luftkonditioneringssystemet.[1]

Bakterierna trivs bäst och förökar sig snabbast vid en vattentemperatur omkring 35-40 grader Celsius. Under ca 20 grader är bakterierna vilande, d.v.s. de förökar sig inte. För att döda bakterierna behöver man hetta upp vattnet till över 50 grader.

  • Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla legionellabakterier dött.
  • Vid 60 grader dör bakterierna på omkring tio minuter.
  • Vid 70 grader tar det mindre än en minut.


Länk till Wikipedia

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 

om var bakterien växer


Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det är hög risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Legionella förekommer i distributionsnätet för vatten och i varmvattenberedare men kan också förekomma och spridas från befuktningsanläggningar, luftkonditionering, kyltorn, bioreningsanläggningar och skrubbrar för rening av rökgaser eller processluft. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier till exempel i duschar och bubbelpooler där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Tillväxt av legionella underlättas om de växer tillsammans med andramikroorganismer och hittas därför ofta i ansamlingar av till exempel bakterier och alger, biofilm. Den kan även föröka sig inuti amöbor och andra protozoer vilket gör bakterien både svår att upptäcka och att få bort. Biofilmen skyddar både mot desinfektionsmedel och tillfälliga temperaturhöjningar av vattnet.

För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktiga. Det är viktigt att ta bort reservoarer med stillastående vatten och rensa systemet från blindledningar där temperaturen är gynnsam för tillväxt.


Länk till Folkhälsomyndigheten

VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN (WHO)


Key facts

The bacterium L. pneumophila was first identified in 1977, as the cause of an outbreak of severe pneumonia in a convention centre in the USA in 1976. The most common form of transmission of Legionella is inhalation of contaminated aerosols produced in conjunction with water sprays, jets or mists. Infection can also occur by aspiration of contaminated water or ice, particularly in susceptible hospital patients.

Legionnaires’ disease has an incubation period of 2 to 10 days (but up to 16 days has been recorded in some outbreaks).

Death occurs through progressive pneumonia with respiratory failure and/or shock and multi-organ failure. Untreated Legionnaires’ disease usually worsens during the first week. Of the reported cases 75–80% are over 50 years and 60–70% are male.

Läs mer på WHOs hemsida

LEGIONÄRSSJUKA enligt 1177


Legionärssjuka, legionella, är en svår lunginflammation som drabbar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år. Den smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten. Behandlingen är antibiotika. Ibland behövs sjukhusvård.

Infektionen orsakas av legionellabakterier som förökar sig i stillastående vatten och som kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Du kan bli smittad genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när du duschar eller sitter i en bubbelpool. Legionellabakterien är mindre farlig för friska personer. Personer som i övrigt är friska kan drabbas, men det är främst personer med nedsatt immunförsvar som blir svårast sjuka. Risken är även större för rökare. Omkring 100-150 fall av legionärssjuka rapporteras i Sverige varje år. Cirka hälften har smittats utomlands.

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det innebär att den behandlande läkaren gör en anmälan till smittskyddsläkaren i länet där du bor, och till Folkhälsomyndigheten.


Symtom på legionärssjuka

Legionärssjukan yttrar sig som lunginflammation med hög feber, huvudvärk, muskelvärk, påverkad andning och torrhosta. Diarré och psykisk påverkan med förvirring förekommer.

Om du har fått antibiotika mot lunginflammation och inte blir bättre kan det bero på att du har legionärssjuka.

Sjukdomen kan vara allvarlig – i synnerhet då den drabbar personer med nedsatt immunförsvar.

Tiden från smitta till insjuknande är vanligen fem till sex dygn.Förebygga legionärssjuka

Legionellabakterier växer till i en vattentemperatur mellan 18 och 45 grader Celsius. Genom att hålla vattentemperaturen i ledningssystem och tankar vid minst 60 grader Celsius minskar risken för smitta.

Något vaccin mot legionella finns inte.


Sök vård

Sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du har andningsbesvär.

Kontakta vårdcentralen om du har feber som inte går ner efter fyra dygn samtidigt som du har hosta.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.


Undersökning vid legionärssjuka

Lungröntgen visar om du har en lunginflammation. Prov från upphostningar och urin kan visa på legionellabakterier. Ett blodprov kan upptäcka eventuella antikroppar mot legionellabakterien.


Behandling av legionärssjuka

Legionärssjuka behandlas liksom andra bakterieorsakade lunginflammationer med antibiotika. Det är ofta en annan typ av antibiotika än de som vanligen används för att behandla lunginflammation. Infektionen kräver ofta sjukhusvård. I svåra fall kan respiratorvård behövas.

MEDIERAPPORTERADE HÄNDELSER

Smittan kan vara luftburen

Ett nytt dödsoffer i legionärssjukan

LIDKÖPING Legionärssjukan har nu skördat sitt andra dödsoffer.

En man i 60-årsåldern från Lidköping vid Vänern. Den fruktade smittan kan ha spridits med fuktiga vindar från norr. (källa: Aftonbladet)


Legionellabak-terier på Orups-sjukhuset


HÖÖR Provtagningen av dricksvattnet på Orup i mars visade på höga halter av Legionella. Ingen person har insjuknat. Men nu efterlyser Höörs kommun återkoppling på vilka åtgärder som gjorts.. (källa: Norra Skåne)


Legionellan släppper inte greppet


MOTALA Trots spoling med hetvatten har legionellan fortsatt grepp om duschar i sim- och sporthallen. Nu har material beställts för att åtgärda problemet. (källa: MVT)

Man död efter att ha smittats av legionella

MALMÖ. En äldre man i Malmö har avlidit i legionärsjuka. (Expressen)

Uppemot 1000 legionellafall årligen

SVERIGE Varje år rapporteras cirka 100 fall av legionella i Sverige. Men enligt studier utgör det endast en tiondel av det verkliga antalet, på grund av svårigheter att ställa diagnos.

(källa SVT Nyheter)

Stämmer hyresvärd för legionellafall

GÄVLE Hyresgästföreningen ska i domstol kräva det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna på skadestånd för att en av deras hyresgäster blev svårt sjuk i legionella för tre år sedan, skriver Arbetarbladet. (källa: SvD)

Sju döda i legionellautbrott i New York

NEW YORK Sju personer har dött i legionärssjukan som just nu härjar i New York. Sköj duschslangen – är tipset från en svensk överläkare till de som ska åka till det drabbade området.

(källa: SVT)


Efter legionella-larmet - problemen snart borta


LEGIONELLAUnder senvintern och våren har det förekommit legionella på Rehabcenter Mösseberg i Falköping.

Men vill det sig väl är problemet äntligen ur världen.

— Vi har nyligen gjort en kemisk sanering i en vattenstam och inväntar nu några provsvar. Sedan hoppas vi kunna sätta punkt, säger Erik Saar, marknadschef på Bräcke Diakoni.. (källa: Falköpings Tidning)

Legionella-bakterien fanns i duschslangen

SUNDSVALL Den 69-åriga kvinna som nyligen avled i sviterna av legionella på Sundsvalls sjukhus kan ha smittas av en duschslang på avdelningen. Provsvar visar nu att legionellabakterier fanns i slangen, trots att regelbundna kontroller gjorts.

[Källa: Dagbladet)

Legionellafall i Hofors

HOFORS  ​En hyresgäst hos Hoforshus vårdas på Gävle sjukhus efter att ha smittats av legionellabakterier. Troligen har hyresgästen smittats i sin bostad på Hantverkargatan 26. Hoforshus uppmanar nu hyresgästerna i fastigheten att se till att duschvattnet blir riktigt varmt innan de duschar.

(källa: Hem&Hyra)

VILL DU VETA MER OM LEGIONELLA?

ANMÄL DIG TILL VÅRT

NYHETSBREV HÄR

 
 

ANGE DIN E-MAILADRESS I FÄLTET, OCH TA DEL AV  VÅRT NYHETSBREV

Zeondas produkter utvecklas för att uppnå följande globala mål: 

Copyright Zeonda 2020 @ All rights reserved