Äldreboenden

Äldreboenden är särskilt utsatta

Svenska sjukhus är inte sämre än andra länders sjukhus, och måste på samma sätt somde se till att i möjligaste mån hålla verksamheterna fria från risken för Legionella-utbrott. Därför spolar man varje vecka varje tappställe minst fem minuter, för att det inte ska uppstå en tillväxt i stillastående vatten någonstans. Uppenbarligen.......

Sveriges fyra största sjukhus spolar årligen bort XXX liter vatten* 


Förbrukning, spolning:           

Klorering:

Energiförbrukning,

hetvatten för spolning: 

FAKTA

Zeondas produkter utvecklas för att uppnå följande globala mål: 

Copyright Zeonda 2020 @ All rights reserved