Produkter

Zeondas patenterade blandare cirkulerar ständigt allt vatten.

Ingen spolning behövs för att slippa Legionella.

Inget vatten går till spillo. 

Zeonda erbjuder en effektiv och hållbar teknisk lösning, som spar enorma mängder dyrbart vatten och som förlänger alla rörsystems livslängd.

På alla våra sjukhus spolas alla kranar och tappställen minst en gång i veckan, för att reducera risken för Legionella-utbrott. Men det hjälper inte - ständigt återkommande utbrott på alla sjukhus visar det.

Ändå spolar vi ut miljontals liter rent vatten ut i avloppet för att försöka spola bort bakterier som lever i vattenledningarna. Men som sagt, det hjälper inte. 

Och när det visar sig att Legionella finns i för höga hater i dricksvattnet, är åtgärden är alltid densamma - tuff klorering av hela rörsystemet som ska avliva alla organismer i ledningarna och sedan ska hela systemet spolas kraftigt. Ytterligare kubikmetrar med vatten hamnar i avloppet. 

Problemet är att klorering inte är helt effektivt, och dessutom sliter det på rörmaterialet och minskar systemets livslängd. Och de efterföljande spolningarna är enormt resursslösande, både i form av mantimmar och vattenvolymer med uppvärmt vatten. 

SORTIMENT

DUSCHBLANDARE

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

KÖKSBÄNKSBLANDARE

Zeondas produkter utvecklas för att uppnå följande globala mål: 

Copyright Zeonda 2020 @ All rights reserved