WATER

LOSS

INSTANT

TEMPERATURE

CONVENIENCE

100%

LEGIONELLA

PREVENTION

0%

TEKNIKEN BAKOM

ÄR LOGISK OCH ENKEL


"Det är inte rocket science, bara väl genomtänkt", säger Mikael Nutsos, uppfinnaren bakom Zeondas produkter.


Zeonda har konstruerat ett system som möjliggör att hela vattenledningssystemet, hela vägen ut till kranen, kan sköljas kontinuerligt, både med kallt och hett vatten.

"All forskning visar att det är genom bibehållen hög temperatur och med flöde som tillväxten av Legionella kan hållas nere", säger Mikael. "Därför är systemet byggt för att göra just det."

Det enda fungerande sättet är att kontinuerligt hålla vattentemperaturen vid minimum 60°C i hela tappvattensystemet.

Försök har visat att i vattnet frilevande legionellabakterier dör på ett par timmar vid 50°C, på ett par minuter vid 60°C och sekundsnabbt vid 70°C.

I skydd av biofilm, slam och sediment, som finns i ledningssystem, blandare och duschar, kan bakterierna överleva 70°C i 15 minuter eller mer.

Samma gäller för bakterier som koloniserat frilevande amöbor, som alltid finns i vattnet.

Legionella överlever även nedfrysning.

Tekniska förutsättningar för ett säkert system


Forskningsresultaten är entydiga. De tekniska förutsättningarna för ett legionellasäkertär få:

  • Ständig cirkualtion av både varmt och kallt vatten igenom hela tappvattensystemet - ingenstans får vattnet stå stilla eller värmas upp
  • Inga fickor  med stillastående vatten
  • Kallvattnet ska ständigt hållas under 20°C och varmvattnet över 60°C vilket avdödar legionellabakterierna i varmvattnet och förhindrar tillväxt i kallvattnet

LÖSNINGEN VILAR PÅ

VETENSKAPLIG GRUND


Efter att ha studerat rapporterna från ett stort antal olika saneringsprojekt drog en grupp forskare vid University of Pittsburgh och the Veterans Administration Medical Center i Pittsburgh, Pa, USA, slutsatsen att det bara finns en vetenskapligt bevisad metod för att hålla legionella borta från varmvattnet.

DE GRUNDLÄGGANDE

ORSAKERNA ÄR FÅ


Det är få faktorer som i samverkan utlöser ett Legionella- utbrott. Kunskap om dessa är A och O för att rätt förebyggande åtgärd ska kunna genomföras.


Reningsverken fungerar inte

Våra kommunala reningsverk klarar inte att rena bort bakterier, och eftersom Legionella Pn. är en naturligt förekommande bakterie i vatten kommer den i låga halter med det renade vattnet in i fastigheterna.


Rörens insida täcks av biofilm

Alla vattenrör täcks efter ett tags användning av en tunn hinna biofilm, bestående av en mäng olika mikroorganismer. Det är i detta skikt som Legionella livnär sig och kan växa till.


Det är i stilla vatten de växer

Legionella trvis inte i vatten som rör sig. Det är därför viktigt att vattnet i rören är i rörelse hela tiden.


Temperaturen avgör

Legionella växer i temperaturintervallet 20-45C (se diagrammet till vänster). Är det kallare än 20C ligger bakterien i viloläge, och orsakar ingen skada. Är det varmare än 45C så dör bakterierna.

IDAG: DESINFEKTIONS-METODER

FUNGERAR DÅLIGT


Konventionella metoder för att desinfektera tappvattensystem ger inget fullgott beständigt skydd.

Hetvattensköljning och klorering är endast för akut bruk och ger inget skydd på lång sikt eftersom nya legionellabakterier tillförs fastighetens tappvatten via det kommunala vatten-sytemet. Kontinuerligt tillskott av legionellabakterier kräver regelbunden desinfektering. De kontinuerliga metoder som funnits fram till i dag löser inte problemet:

  • De klarar inte att desinfektera hela systemet med kvardröjande effekt
  • De kräver utbildad personal och noggrann övervakning
  • Installations- och driftskostnader är höga
  • Är förknippade med miljöfaror och sekundära hälsofaror

PERMANENT  LEGIONELLA  PREVENTION

Copyright 2018 @ All Rights Reserved

Webbed by Southwest Corner

E-mail:

info@zeonda.com