WATER

LOSS

INSTANT

TEMPERATURE

CONVENIENCE

100%

LEGIONELLA

PREVENTION

0%

VI ÄR ZEONDA


Vår historia

Zeonda™ AB (bildades 1999 efter att Mikael Nutsos under sin tid som teknisk chef på Huddinge Sjukhus hade uppmärksammat problemen med legionella, tyvärr också med dödlig utgång, och utvecklat och patenterat en metod för undvikande av Legionella och andra bakterier i tappvattensystem (cirkulationsmetoden). Mikael Nutsos arbetar som expert med tekniska frågor inom Locum (Stockholms Läns Landstings fastighetsbolag).

Vår vision

Vi vill leva i en värld där ingen ska behöva dö för att vattnet blir sjukt inne i våra egna hus.

Vår vision är helt enkelt att vi och alla andra ska kunna gå in i en offentlig byggnad varsomhelst, och känna sig trygga över att vattnet där inte ger sjukdomar som Legionella.

Vår mission

Vi arbetar för att förpassa Legionella-problem till historien

genom att säkerställa att vår teknik finns installerad i varje offentlig byggnad i hela världen.

TEAMET BAKOM ZEONDA

Styrelseordförande,

Lars-Ove Håkansson

Lars-Ove har tidigare varit verksam som koncernchef och styrelse-ordförande i Skanska. Numera är Lars-Ove senior advisor på riskkapital-bolaget Triton, samt styrelseledamot i Assembling, Infratek och Polygon.

Marknad & Kommunikation,

Mattias Moutran Widegren

Mattias är en erfaren produktstrateg och kommunikatör med 25 års erfarenhet av ledande arbete inom Life Sceince.


Verkställande Direktör,

Henry Juhlander

Henry har en lång och varierad erfarenhet i ledande operativa befattningar från byggbranschen såsom entreprenör, beställare och konsult, samt miljö- och hälsofrågor.Affärsutveckling,

Glenn Elfving Bovin

Glenn har 25 års erfarenhet i ledande befattningar inom sjukvårsbolag och medicinteknik.Kontakt


Adress

Box 26047

750 26 Uppsala


Telefon

+46 (0)705 612 503


E-mail

info@zeonda.comI siffror


Organisationsnummer

556601-5961


Momsnummer

SE556601696101


Bankgiro

5105-3569Korta fakta


Företaget

Registrerades år 2000 och har burits av investeringar för att utveckla teknologin. Under 2018 startar åter försäljning av produkter.
OM ZEONDA AB

PERMANENT  LEGIONELLA  PREVENTION

Copyright 2018 @ All Rights Reserved

Webbed by Southwest Corner

E-mail:

info@zeonda.com